Duyu Bütünləmə Təlimi

TƏLİM : DİSTANT TƏLİM – PRAKTİKA

VAXT : 106 DƏRS SAATİ (90 SAAT VİDEO VE DOKÜMAN- 16 SAAT UYGULAMA)

SERTİFİKAT : RICCON ACADEMY- – İSTEĞE BAĞLI DEVLET ÜNİVERSİTESİ ONAYLI

İMTAHAN : ONLINE

Bildirilib kiduyu bütünləmə nəzəriyyəsi insanın ətraf mühitindən və öz bədənindən gələn duyğu məlumatlarını emal edən və bədəninin ətraf mühitlə effektiv şəkildə inteqrasiyasını təmin edən fitri nevroloji vəziyyətdir. Sadə dillə desək, bu, hisslərimizdən gələn göstərişləri necə yaşadığımız, şərh etdiyimiz və reaksiya verdiyimiz (yaxud məhəl qoymadığımız) deməkdir.

 • Duyu Bütünləmə,
 • Duyu Bütünləmə Pozuntuları,
 • Xüsusi Ehtiyacı olan Fərdlərdə Sensor İnkişafı,
 • Həssas Ocaqlar,
 • Praktiki Fəaliyyətlər,
 • İnkişaf Mərhələləri,
 • Erkən Müdaxilə,
 • Dil İnkişafı,
 • Fiziki İnkişaf,
 • Zehni İnkişaf,
 • Sosial İnkişaf,
 • Sinir Sistemi,
 • Duyu Bütünləmə Materialları,
 • Tətbiq Praktikaları Nümunələr,
 • Case Analizləri

DR. SAİT SEVİNÇ

PSK. MEHMET BİÇER

PSK. DN. MEHMET ŞİRİN ZORKOL

ÖZEL EĞT. UZMN. SERDAR ATEŞ

Sizi Arayalım

 • Eğitimle ilgili merak ettiğiniz detaylar için formu doldurun, sizi arayalım.
 

Güvenlik Doğrulaması

Psixodrama Təlimi

TƏLİM : DİSTANT TƏLİM – PRAKTİKA

VAXT : 106 DƏRS SAATİ (90 SAAT VİDEO VE DOKÜMAN- 16 SAAT UYGULAMA)

SERTİFİKAT : RICCON ACADEMY- – İSTEĞE BAĞLI DEVLET ÜNİVERSİTESİ ONAYLI

İMTAHAN : ONLINE

Psixodrama 20-ci əsrin əvvəllərində JACOB LEVY MORENO tərəfindən hazırlanmış qrup psixoterapiya üsuludur. Psixodrama, Moreno tərəfindən müəyyən edildiyi kimi, reallığın yenidən canlandırılmasıdır.

Psixodramanın məqsədi; emosional boşalma, anlayış əldə etmək, mövcud disfunksional düşüncələr yerinə alternativ düşüncələr inkişaf etdirmək və yeni davranışlar əldə etmək.

Psixodramaya giriş,

Psixodramanın əsas anlayışları,

Psixodramanın əsas elementləri,

Psixodramanın tətbiqi mərhələləri,

Rol inkişafının beş əsas mərhələsi,

Psixodramada əsas texnikalar,

Psixodramada koqnitiv davranış yanaşmasının istifadəsi.

ODİSE VUÇİNAZ

Sizi Arayalım

 • Eğitimle ilgili merak ettiğiniz detaylar için formu doldurun, sizi arayalım.
 

Güvenlik Doğrulaması

Koqnitiv Davranış Terapiyası Təlimi

BDT (Bilişsel Davranışçı Terapi) EğitimiTƏLİM: DİSTANT TƏLİM – PRAKTİKA

VAXT: 106 DƏRS SAATİ (90 SAAT VİDEO VE DOKÜMAN- 16 SAAT UYGULAMA)

SERTİFİKAT: RICCON ACADEMY – İSTEĞE BAĞLI DEVLET ÜNİVERSİTESİ ONAYLI

İMTAHAN: ONLİNE

 

Bilişsel davranışçı terapiya, müştərilərin psixoloji problemlərini və onları davam etdirən düşüncə, hiss və davranışları hədəf alaraq şəfa verməyi hədəfləyən bir psixoterapiya məktəbidir. Koqnitiv-davranışçı terapiya təlimində; Məktəbin inkişaf prosesi, koqnitiv davranışçı terapiyanın əsas məntiqi, avtomatik düşüncələr, aralıq inanclar və əsas inanclar, idrak üsulları, idrak səhvləri, davranış texnikaları, ilk terapiya seansı, mütərəqqi terapiya seansının strukturlaşdırılması müzakirə olunur.

 • Funksional düşüncə terapiyasının tarixi,
 • Koqnitiv Davranış terapiyasının prinsipləri və konsepsiyaları,
 • Koqnitiv təhriflər,
 • CBT və qiymətləndirmə müsahibəsi,
 • Avtomatik düşüncələrlə işləmə,
 • Sokratik sorğuya yönəldilmiş kəşfiyyat,
 • Koqnitiv yenidənqurma üsulları

Uzman Psikolojik Danışman Ece Özel

Sizi Arayalım

 • Eğitimle ilgili merak ettiğiniz detaylar için formu doldurun, sizi arayalım.
 

Güvenlik Doğrulaması

GEMS Təlimi

TƏLİM : DİSTANT TƏLİM – PRAKTİKA

TƏLİM VAXTSİ : 106 DƏRS SAATİ ( 90 SAAT VİDEO VE  DOKÜMAN – 16 SAAT UYGULAMA)

SERTİFİKAT : RICCON ACADEMY – İSTEĞE BAĞLI DEVLET ÜNİVERSİTESİ ONAYLI

İMTAHAN : ONLINE

 

GEMS (riyaziyyat və elmdə böyük tədqiqatlar) bütün fənn təhsili proqramlarında elmə xüsusi baxışı təsvir edir. Gems fəaliyyətləri elmin təbiəti haqqında fikirləri çatdırmaq üçün nəzərdə tutulmuşdur. Bu təlim xüsusi icra mərhələlərini əhatə edir. Bunlar; metod, müşahidə, assosiasiya, məlumatların toplanması, sualların verilməsi, təşkili, ünsiyyət, qeydlərin aparılması, problemin həlli və proqnozların verilməsi. Təcrübələr etmək və müşahidələr aparmaq kimi elmi bacarıqları və prosesin əldə edilməsini dəstəkləyən bir təlimdir. Təlim nəticəsində; Müstəqil öyrənənlər və tənqidi fərdlər yaratmaq, uşaqlara elm və riyaziyyatda aparıcı anlayışları anlamağa kömək etmək, əsas elm və riyaziyyat bacarıqlarının əhəmiyyətini nümayiş etdirmək, yeni bilik və ideyalar yaratmaq kimi mövzuları mənimsəyəcəksiniz.

 • GEMS Girişi,
 • GEMS yanaşmasında elm,
 • GEMS yanaşmasında elm, elm və texnologiya,
 • GEMS yanaşmasında elmi proses bacarıqları,
 • GEMS yanaşmasında biomimikriya,
 • GEMS yanaşmasında riyaziyyat,
 • GEMS yanaşmasında tələbə və müəllimin rolu,
 • GEMS Fəaliyyət nümunələri və Qiymətləndirmə GEMS Yanaşması,
 • Türkiyədə və GEMS Təhsili Dünyada

Doç.Dr. H.Gamze HASTÜRK

Sizi Arayalım

 • Eğitimle ilgili merak ettiğiniz detaylar için formu doldurun, sizi arayalım.
 

Güvenlik Doğrulaması

Beyin Əsaslı Öyrənmə Təlimi

TƏLİM : DİSTANT TƏLİM – PRAKTİKA

VAXT : 106 DƏRS SAATİ (90 SAAT VİDEO VE DOKÜMAN- 16 SAAT UYGULAMA)

SERTİFİKAT : RICCON ACADEMY – İSTEĞE BAĞLI DEVLET ÜNİVERSİTESİ ONAYLI

İMTAHAN : ONLINE

 

Bu, öyrənmənin nevrologiya, neyrolinqvistika və koqnitiv psixologiya ilə əlaqəli beynin strukturu və funksiyasına necə əsaslanacağını izah edən və fərdin öyrənməsinin daha təsirli və qalıcı olması üçün təqdim olunan tələbə mərkəzli yanaşmadır. Bu, insan beyninin strukturuna və funksiyalarına əsaslanan inkişaf və sosial-mədəni perspektivdən tədrisə vahid yanaşmadır.

 • Beyinə əsaslanan öyrənmə nəzəriyyəsi, b
 • eyinə əsaslanan öyrənmə növləri,
 • beyinə əsaslanan öyrənmə prinsipləri və təhsil yanaşmaları,
 • beyinə əsaslanan öyrənməni dəstəkləyən nəzəriyyə və nəzəriyyələr,
 • beynin neyrofizioloji quruluşu,
 • yaddaş, kodlaşdırma, vizual və eşitmə qavrayış strukturları,
 • beyinə əsaslanan öyrənmə və kodlaşdırma metodları.
 • Beyin Əsaslı Öyrənmə Tətbiqi Öyrənmə Yanaşma Addımları,
 • Beyin Əsaslı Öyrənmənin Üstünlükləri,
 • Daimi Öyrənmə Texnikaları,
 • Tətbiq Texnikaları

Uzm. Psk. Dn. Mehmet Şirin Zorkol

Sizi Arayalım

 • Eğitimle ilgili merak ettiğiniz detaylar için formu doldurun, sizi arayalım.
 

Güvenlik Doğrulaması

 

Koqnitiv Neyropsixologiya Təlimi

TƏLİM : DİSTANT TƏLİM – PRAKTİKA

VAXT : 106 DƏRS SAATİ (90 SAAT VİDEO VE DOKÜMAN- 16 SAAT UYGULAMA)

SERTİFİKAT : RICCON ACADEMY – İSTEĞE BAĞLI DEVLET ÜNİVERSİTESİ ONAYLI

İMTAHAN : ONLINE

Beynin strukturunun və funksiyasının müəyyən psixoloji proseslərlə necə əlaqəli olduğunu anlamaq məqsədi daşıyan psixi proseslərin yeni xatirələri saxlamaq və yaratmaq, dil yaratmaq, insanları və obyektləri tanımaq kimi idrak qabiliyyətlərimizə necə cavabdeh olduğunu öyrənən elmdir. , əsaslandırma və problem həlli.

Koqnitiv nöropsixologiya normal bilişsel fəaliyyət nümunələrini çıxarmaq üçün beyin zədələnməsinin və ya nevroloji xəstəliklərin idrak təsirlərinin araşdırılmasına xüsusi diqqət yetirir.

Koqnitiv neyropsixologiyanı beyin zədələnmiş xəstələrlə də məşğul olan, lakin bilişsel proseslərin altında yatan sinir mexanizmlərinin açılmasına yönəlmiş koqnitiv nevrologiyadan fərqləndirmək olar.

 • Neyropsixologiya,
 • Neyrologiya, Koqnitiv Psixologiya və Eksperimental Psixologiyanın Tanınması və Tədqiqatları,
 • Koqnitiv Neyropsixologiya və Onun Sahələri,
 • Neyropsixologiyada İstifadə Edilən Texnikalar,
 • Beynin Strukturu və Funksiyaları Arasında Əlaqə psixologiya,
 • İstifadə olunan Müalicə Metodları Koqnitiv Neyropsixologiya,
 • Terapiya və Texnikalar,
 • Terapiya və Məsləhət Prosesləri,
 • Neyropsikologiya - Oyunlar və Təlimlər,
 • Neyropsikoloji Qiymətləndirmə,
 • Koqnitiv Neyropsixologiyadan İstifadə Edilən Psixi Problemlər və Bozukluklarda,
 • Əsas Prinsiplər və Psixoloji və Psixoloji Testlər haqqında
 • Etika, Psixoloji və Psixologiya üzrə Testlər,
 • Məsləhət və Terapevtik Bacarıqlar , Psixoterapiya Case Formulyasiyalar

Uzm. Psk. Dn. Mehmet Şirin Zorkol

Sizi Arayalım

 • Eğitimle ilgili merak ettiğiniz detaylar için formu doldurun, sizi arayalım.
 

Güvenlik Doğrulaması

Ədli Koqnisiya Təlimi

Adli Bilişim EğitimiTƏLİM : DİSTANT TƏLİM – PRAKTİKA

VAXT : 106 DƏRS SAATİ (90 SAAT VİDEO VE DOKÜMAN- 16 SAAT UYGULAMA)

SERTİFİKAT : RICCON ACADEMY – İSTEĞE BAĞLI DEVLET ÜNİVERSİTESİ ONAYLI

İMTAHAN : ONLINE

 

Bu təlimdə ədli koqnisiya bir anlayış və bir fən kimi müzakirə edilir. İstintaq prosesləri, kibercinayətlər və elektron sübutlar məhkəmə informatikası baxımından izah edilir. İstintaq prosesinin idarə olunmasında məhkəmə ekspertinin profili, geniş istifadə olunan kibercinayətlərin araşdırılması alətləri, onun müdafiə və təhlil proseslərində əhəmiyyəti vurğulanacaq.

Bu mövzuda; İnformatika infrastrukturu, Məhkəmə-tibbi araşdırma və məhkəmə informatikası, Elektron sübutlar, Kibercinayətlər, Məhkəmə prosesi, Tez-tez istifadə olunan kibercinayətkarlıq araşdırma vasitələri, Məhkəmə eksperti, Gələcək məhkəmə ekspertizası və qiymətləndirmə təqdimatları hazırlanmışdır.

Dr. Mustafa KAYA

Sizi Arayalım

 • Eğitimle ilgili merak ettiğiniz detaylar için formu doldurun, sizi arayalım.
 

Güvenlik Doğrulaması

Məhkəmə Psixologiya Təlimi

TƏLİM : DİSTANT TƏLİM – PRAKTİKA

VAXT : 106 DƏRS SAATİ (90 SAAT VİDEO VE DOKÜMAN- 16 SAAT UYGULAMA)

SERTİFİKAT : RICCON ACADEMY – İSTEĞE BAĞLI DEVLET ÜNİVERSİTESİ ONAYLI

İMTAHAN : ONLINE

 

Məhkəmə psixologiyası təqsirləndirilən şəxsin təhqiqat texnikası, şahidlərin yarada biləcəyi illüziyaları aşkar etmək, cinayətin törədilməsi üsulunu qabaqcadan bilmək, cinayət törətmiş uşaqların yenidən sosial həyata adaptasiyasını təmin etmək kimi məsələlərlə məşğul olan psixologiyanın bir sahəsidir. təhsil.

Məhkəmə psixologiyası, məhkəmə tibb və hüquqla əlaqəli olaraq nəzərdən keçirilən bu fənlərarası tədqiqat sahəsi ümumiyyətlə məhkəmə psixologiyası və ya ədalət psixologiyası adlanır.

Məhkəmə psixologiyası dünyada ən sürətlə inkişaf edən psixologiya ixtisaslarından biridir, qismən cinayət profilinin cəlbedici mifi və qismən də cinayətə və cinayətkarlara olan sıx marağa görə. Məhkəmə psixologiyası, psixologiyanın bilik və təcrübəsindən yararlanaraq, məhkəmə ekspertizası sisteminin müxtəlif mərhələlərində, getdikcə genişlənən bir sahədə yer alır. Kriminologiya, məhkəmə psixiatriya və hüquq arasında yerləşən məhkəmə psixologiyası, insan coğrafiyası, klinik, inkişaf və sosial psixologiya, sosial-hüquqi tədqiqatlar və psixometriya kimi müxtəlif fənlərdən də faydalanır.

Doç. Dr. Canani KAYGUSUZ

Uzm. Psk. Dan. Mehmet Şirin ZORKOL

Sizi Arayalım

 • Eğitimle ilgili merak ettiğiniz detaylar için formu doldurun, sizi arayalım.
 

Güvenlik Doğrulaması

Asılılıq Məsləhətçisi Təlimi

TƏLİM : DİSTANT TƏLİM – PRAKTİKA

VAXT : 106 DƏRS SAATİ (90 SAAT VİDEO VE DOKÜMAN- 16 SAAT UYGULAMA)

SERTİFİKAT : RICCON ACADEMY – İSTEĞE BAĞLI DEVLET ÜNİVERSİTESİ ONAYLI

İMTAHAN : ONLINE

Asılılıq Məsləhətləri; Asılılığın tərifi, asılılıq ilə bağlı əsas anlayışlar və diaqnostik meyarlar, asılılıq prosesi və mərhələləri ilə yanaşı, cəmiyyətdə maarifləndirmə və profilaktik işlərin əhəmiyyətini vurğulamaq üçün ailələrin və müxtəlif peşə qruplarının ala biləcəyi bir təlim proqramıdır. narkomaniya və asılılığın növləri.

Asılı fərdlərin aludəçiliyin ilkin mərhələlərində tanınmasının vacibliyini və bu mövzuda diqqət etmələri lazım olan məqamları özündə əks etdirən təlim və ya seminar şəklində həyata keçirilə bilər.

 • Dünyada Alkoqolun Tarixi,
 • Osmanlıda və Türkiyədə Alkoqolun Tarixi,
 • Türkiyədə və Dünyada Narkotiklərin Tarixi,
 • Qəhvənin Tarixi,
 • Digər Asılılıq Yaradan Maddələrin Tarixi,
 • Asılılıq Anlayışı və Narkotiklər və Asılılıq Yaradan Maddələr,
 • Qumar Asılılığı,
 • Kompüter və İnternet Asılılığı,
 • Seks Asılılığı,
 • Əlaqə Asılılığı,
 • Peşə Asılılığı,
 • Qanunlar və Spirtli Maddə İstifadəsi,
 • Maddə İstifadəsinə Sosial Yanaşma,
 • İşdə Alkoqol və Maddə İstifadəsi Problemi,
 • Sosial Hərəkətlər və Maddə İstifadəsi,
 • Musiqi və Narkotiklər,
 • Zövq Axtarış Davranışı və Maddə İstifadəsi ,
 • Maddə Asılılığının Faktorları,
 • Risk Yaradan və Qoruyucu Faktorlar,
 • Psixoloji faktorlar,
 • İrsi faktorlar,
 • Bioloji amillər,
 • Sosiomədəni amillər,
 • Digər Faktorlar

MEHMET ŞİRİN ZORKOL

Sizi Arayalım

 • Eğitimle ilgili merak ettiğiniz detaylar için formu doldurun, sizi arayalım.
 

Güvenlik Doğrulaması

Resim Analizi Eğitimi

Resim Analizi Eğitimi Online Eğitim

TƏLİM : DİSTANT TƏLİM – PRAKTİKA

VAXT : 56 DƏRS SAATİ (40 SAAT VİDEO VE DOKÜMAN- 16 SAAT UYGULAMA)

SERTİFİKAT : RICCON ACADEMY

İMTAHAN: ONLINE

 

Uşaq Rəsminin Psixo-Pedaqoji Aspektdən Təhlili, Rəsm daxili aləmimizdə yaşadığımız duyğuları, qayğıları, xoşbəxtliyi, qəzəbi, həyəcanı, xəyal və gözləntiləri əks etdirən bir vasitədir. Uşaqların gündəlik həyatda çox gördükləri bir fəaliyyət olduğundan, əslində uşaqların daxili dünyasını anlamaq üçün bizə bir çox yollar göstərir.

Uşağın çəkdiyi şəkil vasitəsilə uşağı tanımaq, anlamaq, onun hiss və düşüncələri haqqında məlumat əldə etməkdir. Uşaqların çəkdiyi şəkillər onların daxili aləmini sərbəst şəkildə əks etdirdiyi üçün yaxşı təhlil edildikdə uşaqlar və onların inkişafı haqqında mühüm məlumatlar əldə etmiş oluruq.

 • Psikolojik Değerlendirmede Resim ve Çocuk Resimlerinin Genel Özellikleri
 • Psikolojik Değerlendirmede Kullanılan Resim Testleri
 • Çocuk Resimlerinin Analizi ve Tarihçesi
 • Psikoloji Kuramları
 • Çocuk Resimlerinin Gelişim Aşamaları ve Gelişimsel Özellikleri
 • Çocuk Resimlerinin Yorumlanmasında Temel İlkeler
 • Yaş Normları
 • Aile Anamnezi

Sertan TALAS

Sizi Arayalım

 • Eğitimle ilgili merak ettiğiniz detaylar için formu doldurun, sizi arayalım.
 

Güvenlik Doğrulaması