MYK İşaret Dili Çevirmeni Seviye 6 Ne Demek?

MYK İşaret Dili Çevirmeni Seviye 6 Ne Demek?

MYK İşaret Dili Çevirmeni Seviye 6 sertifikası öncesinde çevirmenin tanımını yapmak daha doğru olacaktır.  Çevirmen, diğer bir adıyla mütercim, tanım olarak yazılı veya sözlü bir kaynağı bir dilden başka bir dile çeviren kişilerdir.  Anlık çeviri olan simültane ve yasal bir belge çeviriyorsa yeminli tercüme şeklinde ikiye ayrılmaktadır.  Asıl konu, verilen sözlü ya da yazılı belgeyi başka bir dile çevirirken var olan anlamı bozmadan aktarmaktır.  Tabi çeviriyi yapmak işi bittiği anlamına gelmez, ardından denetimlerini de yapmalıdır.  Çünkü dil yaşayan dinamik bir yapıdır.  Coğrafi keşiflerin sonrasında insanların daha sık yer değiştirmeleri ve buna paralel ticari faaliyetlerin de artmasıyla dil öğrenme, çeviri ve tercümanlık da önemini arttırmıştır.

Paydaşlar ve MYK İşaret Dili Çevirmeni Seviye 6 Sertifikası

MYK işaret dili çevirmeni seviye 6 ne demek sorusunu cevabı, MYK işaret dili çevirmeni seviye 6, işaret dili çevirmeni mesleki yeterlilik belgesidir.  A1, A2, B3 alternatiflerinde tanımlanan birimleri başararak İşaret Dili Çevirmeni(seviye6) mesleki yeterlilik belgesi sahibi olan kişiler Görsel-İşitsel işaret dili çevirmeni mesleki yeterliliğine sahip kişilerdir.  Sertifika adayı, birimlerin hepsinden başarılı olduğu takdirde alacağı Yeterlilik Belgesinin geçerlilik süresi 5 yıldır.  Ayrıca sertifikaya hak kazanan kişi, 2. yılın sonunda Sınav ve Belgelendirme Kuruluşu tarafından denetime tabi tutulacaktır.

Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK), İstanbul Üniversitesi ve daha bir çok kurumun ortak çalışmasıyla Şubat 2019’da çevirmenlik alanına yeterlilik adın 6 adet taslak yayımlamıştır.  Bu taslağı yayımlarken; çeviri eğitimi veren en eski beş üniversite (İstanbul Üniversitesi, Bilkent Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, Yıldız Teknik üniversitesi) ve Çeviri Derneği, Çeviri İşletmeleri Derneği, Çevirmenler Meslek Birliği, Türkiye Konferans Tercümanları Derneği ve Türkiye Yayıncılar-Yayın Dağıtımcıları Birliği Derneği olmak üzere çeşitli kurumlarla eşgüdümlü çalışmaktadır.

MYK İşaret Dili Çevirmeni Seviye 6 Sertifikası ve Yeterlilikleri

MYK işaret dili çevirmeni seviye 6 yeterliliğine sahip kişiler, Bu yeterliliğe sahip olan kişi; iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini, çevre koruma ile ilgili gereklilikleri, izlenmesi ve yürütmesi gereken faaliyetleri açıklar.  Çeviriyi yaparken performans ölçütlerine uyar, çeviri öncesi hazırlık sürecini tanımlar, sözlü iletilen işaret dilini eş zamanlı olarak çevirir ve yazılı metni çevirir.

Sizi Arayalım

  • Eğitimle ilgili merak ettiğiniz detaylar için formu doldurun, sizi arayalım.
 

Güvenlik Doğrulaması


hosteslik kursu